Kalendář akcí

<< Červenec 2018 >>
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Informace pro zájemce o službu DOZP

Jak žádat o sociální službu Domov pro osoby se zdravotním postižením

V těchto řádcích najdete základní informace o našem zařízení a také o věcech, se kterými se setkáte, pokud se rozhodnete využít našich služeb. V případě dalších dotazů Vám jsou k dispozici naši pracovníci.

 Kdo jsme?        

Domovy sociálních služeb Litvínov - Janov je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Krajský úřad Ústeckého kraje.

Posláním našeho Domova je poskytovat celoroční pobytové sociální služby dětem a dospělým, ženám i mužům, kteří z objektivních důvodů nemohou setrvat ve svém přirozeném prostředí domova a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Při poskytování služby pomáháme klientovi zapojit se v co největší míře do běžného života společnosti a využívat k tomu dostupné veřejné instituce.

Zajišťujeme podporu při zvyšování samostatnosti klienta v péči o svou osobu, možnost uplatnění práva volby a vytvoření životních a pracovních návyků, obvyklých u běžné populace. Rozšiřujeme nebo upevňujeme individuální schopnosti a dovednosti klientů a především směřujeme klienty k převzetí zodpovědnosti za vlastní způsob života.

Kapacita služby:        

Domov pro osoby se zdravotním postižením s kapacitou 121 míst  

Kde nás najdete?        

Vedení organizace na adrese:

DSS Litvínov, Zátiší 177, Litvínov-Janov 43542

DOZP I.- Zátiší 177, Litvínov - Janov

DOZP II.- Husova 104, Litvínov - Chudeřín

První kontakt s DSS Litvínov

Pokud máte zájem o naše služby, můžete nás kontaktovat osobně, písemně, telefonicky nebo e-mailem. Dále máte možnost získat informace o Domově z webových stránek zařízení – www.dsslitvinov.cz , z informačního letáku zařízení.

V případě, že nás chcete kontaktovat telefonicky, máte možnost se spojit přímo se sociální pracovnicí na tel. č. 476765109, 476765129, ta vám pošle Žádost o poskytování sociální služby v DSS Litvínov včetně příloh poštou na adresu nebo vám poradí, jak vytisknout Žádost z webových stránek.

První návštěva v našem zařízení

Rádi vás uvítáme, pokud si přijdete naše zařízení prohlédnout osobně. Návštěva se může uskutečnit v doprovodu členů rodiny nebo zákonného zástupce a máte možnost si prohlédnout zařízení Domova (např. pokoj, koupelnu s toaletou, jídelnu, dílny, zahradu, atd.).

Při první návštěvě vás pověřený pracovník bude informovat o nabízené sociální službě, způsobu jejího poskytování a cenách za službu.

Pokud se rozhodnete naši službu využít, bude vám předán formulář Žádost o poskytování sociální služby v našem zařízení. Ten po vyplnění předáte nebo zašlete sociálnímu pracovníkovi.

Osoby, které jsou pověřené s vámi jednat, jsou sociální pracovnice, vedoucí sociálního úseku, vedoucí úseku ošetřovatelské péče a ředitel DSS Litvínov. Pověřený pracovník vás též bude informovat, které doklady nebo jejich kopie je nutno k žádosti o přijetí předložit.

Doklady, které je nutné předložit

 • Doklad totožnosti
 • Lékařské vyjádření od praktického lékaře
 • Usnesení o ustanovení opatrovníka/poručníka

U klientů do 18 let ještě tyto doklady:

 • Rozsudek o nařízení ústavní výchovy
 • Kopie Rozsudku o svěření do výchovy

Návštěva u vás doma – sociální šetření

Sociální pracovnice s vámi dohodnou termín sociálního šetření, které se uskuteční v místě vašeho pobytu. Sociální šetření je návštěva pracovnic u vás doma nebo tam, kde právě žijete. Při návštěvě vám pracovnice předají důležité informace o našem Domově a zodpoví všechny vaše otázky.

Z rozhovoru s vámi zjistí, zda jsme schopni Vám poskytnout sociální služby, které by splňovaly vaše přání a potřeby a vy zároveň posoudíte, zda máte nadále o naše služby zájem. Také vám předá dotazník, ze kterého se dozvíme základní informace o vašich schopnostech, dovednostech a zájmech. Tyto informace využijeme v začátku poskytování sociální služby, v adaptační době.

Po sociálním šetření bude lhůta na rozmyšlenou jak pro Vás, tak pro Domov.

Máte právo kdykoliv návštěvu přerušit, ukončit nebo požádat o jednání s jinou osobou ze strany Domova.

Postup v případě, kdy bude vaší žádosti vyhověno

V případě kladného vyřízení Žádosti budete písemně (v případě uvedení telefonního kontaktu v žádosti nebo e-mailu telefonicky nebo e-mailem) obeznámeni o možnosti nastoupit do  našeho zařízení.

Před nástupem Vám bude poskytnut k nahlédnutí a připomínkování návrh smlouvy mezi vámi a Domovem. V případě, že dojde mezi námi k dohodě, navrhneme vám možný termín nástupu. Nejpozději v den nástupu s vámi uzavře sociální pracovnice Smlouvu o poskytnutí sociální služby.

Může se stát, že z určitých důvodů nemůžeme vyhovět vaší žádosti ihned. Pak je možné žádost zařadit do Pořadníku zájemců a v případě uvolnění vhodného ubytování vás sociální pracovnice o tom budou informovat.

Důvody, kdy není možné nastoupit do Domova ihned:

 • pokud bude v danou chvíli naplněna kapacita Domova

 • pokud je volná kapacita, ale ubytování by nesplnilo vaše požadavky a potřeby (vícelůžkový pokoj, zdravotní stav)

 • pokud váš zdravotní stav vylučuje poskytnutí naší služby 

Postup v případě, kdy bude žádost zamítnuta

Může se stát, že nebude v našich možnostech Vašim požadavkům vyhovět a Vaše žádost o přijetí bude zamítnuta.

Jedná se o tyto případy:

 • Domov neposkytuje sociální službu, o kterou žádáte (sociální pracovnice Vám poskytne základní poradenství o možnosti využití jiných sociálních služeb)
 • Nesplňujete cílovou skupinu stanovenou v poslání naší organizace (věk, zdravotní stav)
 • Domov Vás odmítne, pokud opětovně žádáte o poskytnutí služby a v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí, kdy vám Domov vypověděl smlouvu z důvodu porušování povinností

Jestliže bude vaše žádost zamítnuta z důvodů výše uvedených, bude vám zasláno písemné oznámení s uvedením důvodu zamítnutí.

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouvu o poskytnutí sociální služby je třeba uzavřít nejdéle v den nástupu do zařízení. Tu s vámi uzavře sociální pracovnice. Smlouva musí být uzavřena v písemné podobě a bude obsahovat tyto základní náležitosti:

 • označení smluvních stran
 • druh sociální služby, která Vám bude poskytována
 • rozsah poskytování sociální služby
 • místo a čas poskytování sociální služby
 • způsob úhrady za poskytované sociální služby a platební podmínky (aktuální ceny jsou uvedeny v ceníku, který je součástí těchto webových stránek)
 • ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem
 • výpovědní důvody, výpovědní lhůty, dobu platnosti smlouvy

Osobní vybavení, které u nás budete potřebovat

Do Domova si s sebou vezměte běžné oblečení, na které jste zvyklí. Budete potřebovat domácí oblečení, oblečení na spaní, spodní prádlo, oblečení do společnosti. Vše v takovém množství, aby mohla být zajištěna pravidelná výměna. Dále hygienické prostředky (mýdlo, šampon, krém aj.).

Před nástupem do zařízení vám předáme orientační seznam věcí a sdělíme osobní číslo pro označení prádla. Toto označení je dobrovolné, je však důležité pro lepší orientaci ve vlastnictví prádla jednotlivých klientů. Označení slouží především při praní, třídění a vracení prádla zpět majiteli po vyprání v prádelně i jako prevence ztráty věcí. S označením oblečení vám může pomoci vaše rodina nebo pracovníci Domova.        

Pokoj si můžete dovybavit drobnými předměty, elektronikou, obrázky, květinami, vždy však záleží na dohodě se spolubydlícím.

V případě, že hledáte odpovědi na další dotazy, neváhejte a kontaktujte naše sociální pracovnice tel. 476765109, 476765129