Kalendář akcí

<< Prosinec 2022 >>
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Veřejný závazek služby Chráněné bydlení

POSLÁNÍ

Posláním služby Chráněné bydlení je umožnit dospělým lidem s mentálním postižením, chronickým duševním onemocněním a etylickou demencí žít v samostatných domácnostech ve městě Litvínov. Podporovat a rozvíjet samostatnost těchto lidí podle jejich individuálních potřeb tak, aby se dokázali začlenit a uplatnit v běžné společnosti a byli schopni podle svých schopností a dovedností přebírat zodpovědnost za svůj život.

 

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI SOCIÁLNÍ PÉČE

Ubytování 

V samostatných bytech v lokalitě Litvínov. V každém bytě je k dispozici kuchyň, chodba, koupelna s WC, obývací pokoj, pro každého klienta soukromý pokoj standardně vybavený.

Stravování

Poskytovatel zajišťuje klientům oběd, a to denně podle doporučených nutričních norem včetně dietní stravy, s možností výběru ze dvou variant. Klient oběd nemusí od poskytovatele odebrat. Ostatní jídla během dne si klient zajišťuje sám s pomocí a podporou personálu CHB.

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Podpora či pomoc dle individuální potřeby klienta, např. hygieny, holení, oblékání atd.

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

Podpora při nácviku manipulace s penězi, nákupy, jednání s úřady, využívání veřejných služeb, nácvik pracovních návyků aj.

Úklid, praní a žehlení prádla si každý klient v rozsahu svých schopností a dovedností provádí sám nebo s pomocí personálu CHB. Opravy prádla a drobné opravy v domácnostech zajišťuje poskytovatel.

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti včetně zájmových aktivit

Zprostředkování činností, které svým charakterem podporují a vytvářejí možnosti pro naplnění potřeb, zájmů a přání klientů, např. vzdělávání dospělých, zapojení do sociální rehabilitace.

Pomoc a podpora klienta při upevňování kontaktu se svou rodinou.

Podpora klienta v oblasti partnerských vztahů.

Sociálně terapeutické činnosti

Nabídka práce v terapeutických dílnách (keramika, rukodílna, dřevodílna), nabídka práce v Sociálně terapeutické dílně (cvičné kavárně), pomoc a podpora klientů při uplatňování se na otevřeném nebo chráněném trhu práce aj.

Zprostředkování kontaktu klientů se společenským prostředím, využití regionálních kulturních, sportovních a společenských akcí a ostatních veřejných služeb v okolí Chráněného bydlení.

Podpora a pomoc při využívání běžně dostupných veřejných a informačních zdrojů (nácvik práce s PC a internetem).

Pomoc a podpora při prosazování práv a oprávněných zájmů klientů

Prostřednictvím poskytované služby dbáme, aby nedocházelo k porušování základních lidských práv a, aby se v co největší míře zamezilo předsudkům a negativnímu hodnocení klientů ze strany zaměstnanců i ze strany veřejnosti.

Zprostředkování lékařské, zdravotnické a ošetřovatelské péče

Podle individuální potřebnosti klienta.

 CÍLE

Poskytnout klientům účelně zařízené bytové jednotky, které budou zohledňovat potřeby a přání jejich obyvatel a svou polohou usnadní klientům využívání veřejných služeb.

Podpořit klienty při rozvíjení a využívání svých dovedností tak, aby byli schopni řešit situace vyplývající ze života v běžné společnosti.

Podpořit klienty při zvyšování samostatnosti tak, aby se stali nezávislými na pomoci svého okolí.

Pomáhat klientům při rozhodování o přechodu do samostatného života.

Zajistit klientům potřebné navazující služby, např. sociální rehabilitaci.

Otevřeným způsobem předávat informace o službě, předcházet vzniku předsudků a negativních reakcí veřejnosti.

Pro zkvalitnění práce zaměstnanců v Chráněném bydlení zajistit jejich průběžné vzdělávání a podporu formou pravidelné supervize.

Podporovat klienty při plánování využití volného času.

Službu poskytovat v souladu s vnitřními pravidly služby pro dodržování práv a svobod a pravidly pro ochranu osobních údajů.

 

ZÁSADY POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Při poskytování sociální služby Chráněné bydlení se řídíme zákonem 108/2006Sb., o sociálních službách, Standardy kvality sociálních služeb, Etickým kodexem a vnitřními pravidly organizace.

Služba je poskytována podle základních principů:

  • s respektem k jejich právům, včetně práva na bezpečí, ale i práva na přiměřené riziko
  • v souladu s právními normami, etikou a vnitřními pravidly služby
  • podle individuálních potřeb každého klienta, jeho schopností, dovedností a zájmů
  • bez předsudků a negativního hodnocení klienta
  • s důrazem na zvyšování jejich soběstačnosti, která je přiblíží k běžnému způsobu                  života ve společnosti.