Kalendář akcí

<< Červenec 2024 >>
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Informace pro zájemce o službu Chráněné bydlení

Jak žádat o službu Chráněné bydlení

V těchto řádcích najdete základní informace o našem zařízení, o službě Chráněné bydlení a také o věcech, se kterými se setkáte, pokud se rozhodnete využít našich služeb. V případě dalších dotazů Vám jsou k dispozici naši pracovníci.

Kdo jsme?        

Domovy sociálních služeb Litvínov - Janov je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Ústecký kraj.

Posláním služby Chráněné bydlení je umožnit dospělým lidem s mentálním postižením, chronicky duševním onemocněním a etylickou demencí žít v samostatných domácnostech ve městě Litvínov.

Při poskytování služby pomáháme klientovi zapojit se v co největší míře do běžného života společnosti a využívat k tomu dostupné veřejné instituce.

Zajišťujeme podporu při zvyšování samostatnosti klienta v péči o svou osobu, možnost uplatnění práva volby a vytvoření životních a pracovních návyků, obvyklých u běžné populace. Rozšiřujeme nebo upevňujeme individuální schopnosti a dovednosti klientů a především směřujeme klienty k převzetí zodpovědnosti za vlastní způsob života.

Jaké služby poskytujeme?        

Domovy pro osoby se zdravotním postiženíms kapacitou 114 míst

Sociálně terapeutickou dílnu s celkovou kapacitou 60 míst.

Chráněné bydlení s kapacitou 14 míst.

 Kde nás najdete?        

Vedení organizace na adrese: DSS Litvínov, Zátiší 177, Litvínov-Janov 43542

Sociální službu Chráněné bydlení na adrese:

Tylova 662, 436 01 Litvínov (LESOVNA), tel.: 778 772 743

 

Adresy jednotlivých bytových jednotek:

Horská 300/7, Litvínov - Chudeřín 436 01

Horská 303/1, Litvínov – Chudeřín 436 01

Rooseveltova 362/114, Litvínov 436 01 

Rooseveltova 2129/170, Litvínov 436 01

Valdštejnská 2065/288, Litvínov 436 01

Valdštejnská 2115/623, Litvínov 436 01

Tyrše a Fügnera 2124, Litvínov 436 01

PKH 2057, Litvínov 436 01

Čapkova 2034, Litvínov 436 01

Ruská 936, Litvínov 436 01

První kontakt s DSS Litvínov

Pokud máte zájem o naše služby, můžete nás kontaktovat osobně, písemně, telefonicky nebo e-mailem. Dále máte možnost získat informace o službě Chráněné bydlení z webových stránek zařízení – www.dsslitvinov.cz, z informačního letáku.

V případě, že nás chcete kontaktovat telefonicky, máte možnost se spojit přímo se sociální pracovnicí na tel. 608 117 207, v případě nepřítomnosti jejího zástupce na tel. č. 476 765 129, ta Vám pošle Žádost o poskytování sociální služby v DSS Litvínov včetně příloh poštou na adresu nebo Vám poradí, jak vytisknout Žádost z webových stránek.

První návštěva v naší službě

Rádi Vás uvítáme, pokud si přijdete službu Chráněné bydlení prohlédnout osobně. Návštěva se může uskutečnit v doprovodu členů rodiny nebo Vašeho zástupce a máte možnost si prohlédnout jeden ze samostatných bytů v Litvínově. Prohlídka již obsazeného bytu je však možná pouze se souhlasem stávajícího obyvatele/klienta bytu.

Při první návštěvě Vás pověřený pracovník bude informovat o nabízené sociální službě, způsobu jejího poskytování a cenách za službu.

Pokud se rozhodnete naši službu využít, bude Vám předán formulář Žádost o poskytování sociální služby v DSS Litvínov. Ten po vyplnění předáte nebo zašlete sociálnímu pracovníkovi.

Osoby, které jsou pověřené s Vámi jednat, jsou sociální pracovnice, vedoucí sociálního úseku, vedoucí úseku ošetřovatelské péče a ředitel DSS Litvínov. Pověřený pracovník Vás též bude informovat, které doklady nebo jejich kopie je nutno k žádosti o přijetí předložit.

Doklady, které je nutné předložit

 • Doklad totožnosti
 • Lékařské vyjádření od praktického lékaře
 • Poslední lékařskou zprávu od psychiatra
 • Usnesení o ustanovení opatrovníka

Návštěva u Vás doma – sociální šetření

Sociální pracovnice s Vámi dohodne termín sociálního šetření, které se uskuteční v místě Vašeho pobytu. Sociální šetření je návštěva pracovnic u Vás doma nebo tam, kde právě žijete. Při návštěvě Vám pracovnice předají důležité informace o službě Chráněné bydlení a zodpoví všechny Vaše otázky.

Z rozhovoru s Vámi zjistí, zda jsme schopni Vám poskytnout sociální služby, které by splňovaly Vaše přání a potřeby a Vy zároveň posoudíte, zda máte nadále o naše služby zájem. Také Vám předá dotazník k vyplnění, ze kterého se dozvíme základní informace o Vašich schopnostech, dovednostech a zájmech. Tyto informace využijeme v začátku poskytování sociální služby, v adaptační době.

Po sociálním šetření bude lhůta na rozmyšlenou jak pro Vás, tak pro nás.

Máte právo kdykoliv návštěvu přerušit, ukončit nebo požádat o jednání s jinou osobou ze strany Domova.

Postup v případě, kdy bude vaší žádosti vyhověno

V případě kladného vyřízení Žádosti budete písemně (v případě uvedení telefonního kontaktu v žádosti nebo e-mailu telefonicky nebo e-mailem) obeznámeni o možnosti začít využívat službu Chráněné bydlení.

Před zahájením služby Vám bude poskytnut k nahlédnutí a připomínkování návrh smlouvy mezi Vámi a DSS Litvínov. V případě, že dojde mezi námi k dohodě, domluvíme se na vhodném termínu zahájení služby. Nejpozději v den zahájení s Vámi uzavře sociální pracovnice Smlouvu o poskytnutí sociální služby.

Může se stát, že z určitých důvodů nemůžeme vyhovět Vaší žádosti ihned. Pak je možné žádost zařadit do Pořadníku zájemců a v případě uvolnění vhodného ubytování Vás sociální pracovnice o tom budou informovat.

Důvody, kdy není možné přijít do Chráněného bydlení ihned:

 • pokud bude v danou chvíli naplněna kapacita služby
 • pokud je volná kapacita, ale ubytování by nesplnilo Vaše požadavky a potřeby (bezbariérová domácnost, zdravotní stav)
 • pokud Váš zdravotní stav vylučuje poskytnutí naší služby

Postup v případě, kdy bude žádost zamítnuta

Může se stát, že nebude v našich možnostech Vašim požadavkům vyhovět a Vaše žádost o přijetí bude zamítnuta.

Jedná se o tyto případy:

 • Domov neposkytuje sociální službu, o kterou žádáte (sociální pracovnice Vám poskytne základní poradenství o možnosti využití jiných sociálních služeb)
 • Nesplňujete cílovou skupinu stanovenou v poslání naší organizace (věk, zdravotní stav)
 • Domov Vás odmítne, pokud opětovně žádáte o poskytnutí služby a v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí, kdy vám Domov vypověděl smlouvu z důvodu porušování povinností

Jestliže bude Vaše žádost zamítnuta z důvodů výše uvedených, bude Vám zasláno písemné oznámení s uvedením důvodu zamítnutí.

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouvu o poskytování sociální služby je třeba uzavřít nejdéle v den zahájení služby. Tu s Vámi uzavře sociální pracovnice. Smlouva musí být uzavřena v písemné podobě a bude obsahovat tyto základní náležitosti:

 • označení smluvních stran
 • druh sociální služby, která Vám bude poskytována
 • rozsah poskytování sociální služby
 • místo a čas poskytování sociální služby
 • způsob úhrady za poskytované sociální služby a platební podmínky (aktuální ceny jsou uvedeny v ceníku, který je součástí těchto webových stránek)
 • ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem
 • výpovědní důvody, výpovědní lhůty, dobu platnosti smlouvy

 Osobní vybavení, které u nás budete potřebovat

Do Chráněného bydlení si s sebou vezměte běžné oblečení, na které jste zvyklí. Budete potřebovat domácí oblečení, oblečení na spaní, spodní prádlo, oblečení do společnosti, oblečení pro volný čas aj. Dále hygienické prostředky (mýdlo, šampon, krém aj.).

Svůj soukromý pokoj nebo byt si můžete dovybavit drobnými předměty, elektronikou, obrázky, květinami. V případě, že byste si chtěli pokoj doplnit nábytkem, je to možné po dohodě s vedoucí Chráněného bydlení.

Co byste ještě měli vědět

Ubytování

Služba je poskytována v devíti samostatných bytech v různých lokalitách města Litvínov. Každý klient v bytě má svůj soukromý pokoj/ložnici a zároveň má k dispozici společný obývací pokoj, kuchyň (s lednicí, mikrovlnou troubou, sporákem, varnou konvicí), koupelnu s WC, vanou či sprchou a pračkou. V některých bytech je k dispozici sklep nebo balkon.

V případě zájmu je možné se připojit k internetu (Wi-Fi) nebo Vám pomůžeme zajistit internet do mobilního telefonu. Můžeme Vám také zprostředkovat připojení k internetové televizi.

Stravování

Klientům v Chráněném bydlení nabízíme možnost objednání teplého oběda z kuchyně DSS Litvínov, Zátiší. Ostatní jídla si klienti připravují sami v rámci nácviku s podporou personálu Chráněného bydlení.

Individuální plán klienta

Abychom zajistili, že se u nás budete cítit dobře a abychom mohli respektovat Vaše individuální přání a odlišnosti, sestavujeme každému klientovi jeho vlastní osobní plán. Tento plán obsahuje cíle klienta, které má služba naplňovat. Jsou zde zakotvena Vaše přání, jak si představujete svůj den, Vaše zvyklosti, abyste nemuseli měnit věci, na které jste byli zvyklí. Nasměrujete si službu tak, aby Vám vyhovovala. Nikdo Vás nebude do ničeho nutit a vytvářet s Vámi komplikované plány. Jedná se pouze o upřesnění Vašich individuálních přání. Každý z nás je jiný a my nemůžeme znát Vaše zvyklosti a návyky bez toho, abychom se Vás zeptali, např. s čím od nás potřebujete pomoci a co naopak zvládnete zcela sami. 

Klíčový pracovník

Po přijetí do Chráněného bydlení Vám bude přidělen klíčový pracovník. Tento pracovník pro Vás bude kontaktní osobou, která si bude iniciativně všímat Vašich potřeb a spokojenosti a bude hájit Vaše zájmy. Klíčový pracovník bude prostředníkem, důvěrníkem a možná se stane Vaším přítelem. Může se stát, že si oblíbíte jiného pracovníka, se kterým si budete více rozumět. V takovémto případě máte možnost požádat o změnu klíčového pracovníka.

Stížnosti 

Může se stát, že nebudete s něčím v naší službě spokojeni. Budeme rádi, když nás na Vaše výhrady včas upozorníte. Své připomínky a stížnosti můžete podat písemně nebo ústně jakémukoli zaměstnanci, včetně ředitele zařízení, případně je můžete vhodit do schránky určené k připomínkám, podnětům a stížnostem. Tyto schránky jsou umístěny na několika místech našich pracovišť a je jen na Vás, kterou z nich si vyberete: Zátiší 177 - u kanceláře vedoucí sociálního úseku, Husova 104 – v přízemí u vchodových dveří, Tylova 662 (Lesovna) – u hlavního vchodu.  Více se o podávání a vyřizování stížností dočtete v našich vnitřních pravidlech k podávání a řešení stížností a připomínek, které jsou klientům k dispozici v každém bytě a ostatním osobám (opatrovníkům, návštěvám aj.) v kanceláři personálu a na webových stránkách DSS Litvínov – služba Chráněné bydlení.

Úhrada za pobyt

Po nástupu do zařízení je klient povinen zaplatit úhradu za ubytování a stravu (pokud ji klient bude od nás využívat).

Konkrétní částku Vám sdělí sociální pracovnice nebo ji najdete v našich ceníkách na webových stránkách.

Klient, který je příjemcem příspěvku na péči, je povinen zaplatit za poskytovanou péči za kalendářní měsíc částku, která je přímo úměrná skutečnému poskytnutí konkrétních úkonů péče ze strany personálu.

Ostatní důležité informace a fotografie najdete na našich webových stránkách: www.dsslitvinov.cz. Tam také najdete i aktuální e-mailové adresy a telefonní čísla na sociální pracovnice.