Kalendář akcí

<< Červen 2024 >>
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Informace pro zájemce o službu DOZP

Jak žádat o službu

 

V těchto řádcích najdete základní informace o našem zařízení, o službě Domov pro osoby se zdravotním postižením (dále jen DOZP) a také o věcech, se kterými se setkáte, pokud se rozhodnete využít našich služeb. V případě dalších dotazů Vám jsou k dispozici naši pracovníci.

 Kdo jsme?        

Domovy sociálních služeb Litvínov - Janov je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Krajský úřad Ústeckého kraje.

Komu jsou naše služby určeny?

Služba DOZP je v našem zařízení určena lidem s mentálním postižením, s kombinovanými vadami a lidem se zdravotním postižením, kteří potřebují naší nepřetržitou péči a jsou imobilní (nepohybliví).

Co vám nabízíme?

Posláním našeho Domova je poskytovat celoroční pobytové sociální služby dospělým, ženám i mužům, kteří z objektivních důvodů nemohou setrvat ve svém přirozeném prostředí domova a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Při poskytování služby pomáháme klientovi např. v těchto činnostech:

-       hygiena, oblékání, stravování

-       úklid pokoje, praní a žehlení prádla

-       využívání veřejných služeb, nakupování osobních věcí

-       výběr aktivizačních činností z naší nabídky

-       zprostředkování kontaktu s rodinou, přáteli

-       prosazování práv klienta

-       využívání zdravotnické a ošetřovatelské péče

Pomoc a podporu poskytujeme vždy podle skutečných potřeb každého klienta. Snažíme se zvyšovat jeho samostatnost individuálním nácvikem jednoduchých činností obvyklých v běžné společnosti.

Kde nás najdete?        

Vedení organizace na adrese: DSS Litvínov, Zátiší 177, Litvínov – Janov 435 42

Sociální službu DOZP na adrese:

Zátiší 177, Litvínov – Janov 435 42

Husova 104, Litvínov – Chudeřín 436 01

 

Co byste měli udělat, pokud máte zájem službu DOZP využívat?

První kontakt s DSS Litvínov

Pokud máte zájem o naše služby, můžete nás kontaktovat osobně, písemně, telefonicky nebo e-mailem. Dále máte možnost získat informace o službě DOZP z webových stránek zařízení – www.dsslitvinov.cz , z informačního letáku. V případě, že nás chcete kontaktovat telefonicky, volejte přímo sociální pracovnici na tel. č. 476765109, 476765129, ta Vám pošle formulář „Žádost o přijetí do DSS Litvínov“ včetně příloh poštou na adresu nebo Vám poradí, jak vytisknout Žádost z webových stránek.

První návštěva v našem zařízení

Rádi Vás uvítáme, pokud si přijdete náš Domov prohlédnout osobně. Návštěva se může uskutečnit v doprovodu členů rodiny nebo zákonného zástupce a máte možnost si prohlédnout celé zařízení Domova (např. pokoj, koupelnu s toaletou, jídelnu, dílny, zahradu, atd.).

Při první návštěvě Vás pověřený pracovník bude informovat o nabízené sociální službě, způsobu jejího poskytování a cenách za službu.

Pokud se rozhodnete naši službu využít, bude Vám předán (pokud jste ho již nevyplnili) formulář Žádost o přijetí do DSS Litvínov (dále jen Žádost). Ten po vyplnění předáte nebo zašlete sociálnímu pracovníkovi.

Osoby, které jsou pověřené s Vámi jednat, jsou sociální pracovnice, vedoucí sociálního úseku, vedoucí úseku ošetřovatelské péče a ředitel DSS Litvínov. Pověřený pracovník Vás též bude informovat, které doklady nebo jejich kopie je nutno k Žádosti předložit.

Doklady, které je nutné předložit

 • Doklad totožnosti
 • Lékařské vyjádření od praktického lékaře
 • Poslední lékařskou zprávu od psychiatra

Usnesení o ustanovení opatrovníka. Pokud Vám osobní návštěvu a prohlídku zařízení neumožňuje zdravotní stav, můžete se seznámit se službou na webových stránkách nebo přímo z materiálů, které Vám sociální pracovnice předá a vysvětlí při návštěvě u Vás doma po zaregistrování Vaší Žádosti.

 

Návštěva u Vás doma – sociální šetření

Sociální šetření je návštěva pracovnic u Vás doma nebo tam, kde právě žijete.

Sociální pracovnice s Vámi předem dohodne termín návštěvy, Při návštěvě Vám pracovnice předají důležité informace o našem Domově, dokumenty a zodpoví všechny Vaše otázky.

Z rozhovoru s Vámi zjistí, zda jsme schopni Vám poskytnout sociální služby, které by splňovaly Vaše přání a potřeby a Vy zároveň posoudíte, zda máte nadále o naše služby zájem. Také Vám předá dotazník, ze kterého se dozvíme základní informace o Vašich schopnostech, dovednostech a zájmech. Tyto informace využijeme v začátku poskytování sociální služby, v adaptační době, abychom Vám vytvořili plán poskytování služby tzv. „na míru“.

Máte právo kdykoliv návštěvu přerušit, ukončit nebo požádat o jednání s jinou osobou ze strany  DOZP.

Po sociálním šetření bude dostatečně dlouhá lhůta na Vaše rozhodnutí, zda o službu máte či nemáte zájem a na posouzení a rozhodnutí týmu pracovníků služby DOZP, zda patříte do cílové skupiny této služby a zda služba dokáže splnit Vaše potřeby a přání.

 Postup v případě, kdy bude Vaší žádosti vyhověno

V případě Vašeho zájmu o službu a kladného vyřízení Vaší Žádosti, budete písemně (v případě uvedení telefonního kontaktu v žádosti nebo e-mailu telefonicky nebo e-mailem) obeznámeni o možnosti nastoupit do  našeho Domova – služby DOZP

Před nástupem Vám bude poskytnut k nahlédnutí a připomínkování návrh smlouvy mezi Vámi a službou DOZP. V případě, že dojde mezi námi k oboustranné dohodě, navrhneme Vám možný termín nástupu. Nejpozději v den nástupu s Vámi uzavře sociální pracovnice Smlouvu o poskytnutí sociální služby.

 

Může se stát, že z určitých důvodů nemůžeme vyhovět Vaší žádosti ihned. Pak je možné žádost zařadit do Pořadníku zájemců a v případě uvolnění vhodného ubytování, Vás sociální pracovnice o tom budou informovat.

Důvody, kdy není možné nastoupit do  DOZP ihned:

 • pokud bude v danou chvíli naplněna kapacita služby
 • pokud je volná kapacita, ale ubytování by nesplnilo Vaše požadavky a potřeby (vícelůžkový pokoj, zdravotní stav)
 • pokud Váš zdravotní stav vylučuje poskytnutí naší služby

Postup v případě, kdy bude žádost zamítnuta

Může se stát, že nebude v našich možnostech Vašim požadavkům vyhovět a Vaše Žádost bude zamítnuta.

Jedná se o tyto případy:

 • Domov neposkytuje sociální službu, o kterou žádáte (sociální pracovnice Vám poskytne základní poradenství o možnosti využití jiných sociálních služeb)
 • Nesplňujete cílovou skupinu stanovenou v poslání naší organizace (věk, zdravotní stav)
 • Pokud opětovně žádáte o poskytnutí služby a to v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí, kdy Vám Domov vypověděl smlouvu z důvodu porušování povinností

Jestliže bude vaše žádost zamítnuta z důvodů výše uvedených, bude Vám o tom zasláno písemné oznámení s uvedením důvodu zamítnutí.

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouvu o poskytnutí sociální služby je třeba uzavřít nejdéle v den nástupu do zařízení. Tu s vámi uzavře sociální pracovnice. Smlouva musí být uzavřena v písemné podobě a bude obsahovat tyto základní náležitosti:

 • označení smluvních stran
 • druh a forma sociální služby, která Vám bude poskytována
 • rozsah poskytování sociální služby
 • místo a čas poskytování sociální služby
 • způsob úhrady za poskytované sociální služby a platební podmínky (aktuální ceny jsou uvedeny v ceníku, který je součástí těchto webových stránek)
 • ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem
 • výpovědní důvody, výpovědní lhůty, dobu platnosti smlouvy

Osobní vybavení, které u nás budete potřebovat

Do Domova si s sebou vezměte běžné oblečení, na které jste zvyklí. Budete potřebovat domácí oblečení, oblečení na spaní, spodní prádlo, oblečení do společnosti. Vše v takovém množství, aby mohla být zajištěna pravidelná výměna. Dále hygienické prostředky (mýdlo, šampon, krém aj.).

Před příchodem do služby Vám předáme orientační seznam věcí a sdělíme osobní číslo pro označení prádla. Toto označení je dobrovolné, je však důležité pro lepší orientaci ve vlastnictví prádla jednotlivých klientů. Označení slouží především při praní, třídění a vracení prádla zpět majiteli po vyprání v prádelně i jako prevence ztráty věcí. S označením oblečení Vám může pomoci vaše rodina nebo pracovníci služby.        

Pokoj si můžete dovybavit drobnými předměty, elektronikou, obrázky, květinami, vždy však záleží na dohodě se spolubydlícím.

 Co byste ještě měli vědět

Ubytování

V našem Domově Zátiší 177, Litvínov máme převážně pokoje dvoulůžkové, ale v malém množství i vícelůžkové se společným sociálním zařízením, které je umístěno na chodbě oddělení. Pokoje jsou standardně zařízené nábytkem a postelí. K dalšímu vybavení každého oddělení patří společenská místnost s televizí a kuchyňka. V případě zájmu je možné se připojit k internetu (Wi-Fi).

Klientům imobilním je k dispozici na oddělení transportní systém, který propojuje všechny místnosti na oddělení včetně koupelny a terasy.

V našem Domově Husova 104, Litvínov – Chudeřín nabízíme ubytování ve třech domácnostech. V každé domácnosti je obývací pokoj s kuchyňským koutem, koupelna se sprchou nebo vanou a WC, soukromé pokoje (maximálně dvoulůžkové). Pokoje jsou standardně zařízené nábytkem a postelí. Je možné si dovybavit pokoj televizí nebo jinou elektronikou. V případě zájmu je možné se připojit k internetu (Wi-Fi).

Stravování

Nabízíme stravu 5x denně tak, aby odpovídala dietním potřebám klientů. Klienti mají možnost si vybírat jídla ze dvou variant, a pokud jídlo nechtějí odebrat, mohou si ho odhlásit. Pokud je potřeba, jídlo se upraví mixováním.

Individuální plán klienta

Abychom zajistili, že se u nás budete cítit dobře a abychom mohli respektovat Vaše individuální přání a odlišnosti, sestavujeme každému klientovi jeho vlastní osobní plán. Tento plán obsahuje cíle klienta, které má služba naplňovat. Jsou zde zakotvena Vaše přání, jak si představujete svůj den, Vaše zvyklosti, abyste nemuseli měnit věci, na které jste byli zvyklí. Nasměrujete si službu tak, aby Vám vyhovovala. Nikdo Vás nebude do ničeho nutit a vytvářet s Vámi komplikované plány. Jedná se pouze o upřesnění Vašich individuálních přání. Každý z nás je jiný a my nemůžeme znát Vaše zvyklosti a návyky bez toho, abychom se Vás zeptali, např. s čím od nás potřebujete pomoci, kdy rádi pijete kávu, atd. 

Klíčový pracovník

 Po nástupu do Domova Vám bude přidělen klíčový pracovník. Tento pracovník pro Vás bude kontaktní osobou, která si bude iniciativně všímat Vašich potřeb a spokojenosti a bude hájit Vaše zájmy. Klíčový pracovník bude prostředníkem, důvěrníkem a možná se stane Vaším přítelem. Pro první chvíle Vám bude klíčový pracovník přidělen. Může se stát, že si při svém pobytu v zařízení oblíbíte jiného pracovníka, se kterým si budete více rozumět. V takovémto případě máte možnost požádat o změnu klíčového pracovníka.

Stížnosti 

Může se stát, že nebudete s něčím v našem zařízení spokojeni. Budeme rádi, když nás na Vaše výhrady včas upozorníte. Své připomínky a stížnosti můžete podat písemně nebo ústně jakémukoli zaměstnanci, včetně ředitele zařízení, případně je můžete vhodit do schránky, která je k tomuto účelu určena. Více se o podávání a vyřizování stížností dočtete v našich vnitřních pravidlech k podávání a řešení stížností a připomínek, které jsou k dispozici na všech odděleních zařízení a na webových stránkách DSS Litvínov.

Úhrada za pobyt

Po nástupu do zařízení je klient povinen zaplatit úhradu za ubytování a stravu.

Konkrétní částku Vám sdělí sociální pracovnice. Klientovi musí zůstat po zaplacení úhrady za stravu a ubytování za kalendářní měsíc částka minimálně ve výši 15% z jeho měsíčního příjmu.

Klient, který je příjemcem příspěvku na péči, je povinen zaplatit za poskytovanou péči za kalendářní měsíc, částku ve výši přiznaného příspěvku na péči dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Telefonní čísla na sociální pracovnice - 476765109, 476765129