Kalendář akcí

<< Červenec 2024 >>
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Zásady a cíle biografie

ZÁSADY biografie - životního příběhu seniora


  1. umožňuje nám nalézt nové způsoby práce v péči o klienta s využitím nových informací ze života seniora v jeho životních období života (dětství, mládí, dospělost, stáří)

  2. porozumět našim klientům a jejich způsobu chování

  3. mít dostatek zjištěných informací, schopností a dovedností, které je nutno podporovat a využít k zvládání denních činností

  4. životní příběh seniora je praktický návod k zvládání denních aktivit, příjmu stravy, spánku, odpočinku, aktivitách volného času a celkového nastavení péče o klienta

  5. pochopení seniorské generace, kteří prožili významné  změny ve svém životě ve společensko - politických událostí

  6. snažime se sledovat a aplikovat návyky a zvyky klienta na které byl zvyklý do péče

  7. životní příběh nám pomůže v orientaci seniora v novém prostředí domova a v péči budoucí

  8. oživit pozitivní pocit a radost ze starých časů z informací životních období klienta

  9. posílit pocit sebehodnoty, osobní identity, jistoty a bezpečí

  10. vnímat klienty s celou jejich historií

  11. pochopení způsobů chování seniorů na základě informací z životního příběhu 

  12. usnadnění práce klíčového pracovníka a týmu mezioborové spolupráce pro získání důvěry a vzájemného respektu a komunikace

  13. lepší individualizace péče a tvorby v plánu péče a v oblastech aktivit denního života

CÍLE biografické péče

 1. poskytnout kvalitní sociální službu zaměřenou na individuální péči i potřeby seniora, které lze docílit znalostí životního příběhu a historických mezníků v životě seniora

 2. chceme znovuoživit psychiku klienta a rozšířit vnímání společenských zvyků a tím dosáhnout kvalitví péče o seniora

 3. potřeby a přání jsou rychle odhaleny, pokud je známa biografie

 4. zdroj vzájemné komunikace na základě znalostí životního příběhu seniora

 5. máme zpracovaný návod jakým způsobem reagovat na změny chování klienta

 6. zpracování biografie nám  poskytuje klíč pro vytvoření důvěry mezi klientem a pracovníkem

 7. hlavním cílem pro práci s biografií v péči o klienta je, co nejdelší zachování schopností a dovedností tzn. soběstačnosti. Poznávání zvyků a rituálů ze života seniora

 8. vytváříme biografický list, biografickou knihu, která je po zpracování předána klientovi jako dar za společnou práci.