Kalendář akcí

<< Červenec 2024 >>
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

ETICKÉ ZÁSADY PRO PRÁCI S BIOGRAFIÍ

ETICKÉ ZÁSADY PRO PRÁCI S BIOGRAFIÍ

LOGO

                Práce s životním příběhem seniora a jeho aplikací do péče je poskytována na základě Standardu kvality č. 5. sociálních služeb a na základě Etického kodexu organizace.  Při sběru biografických dat a při práci s biografií seniora se každý pracovník řídí etickými zásadami pro práci s biografií seniora.

 

Etické zásady:

 

  1. Biografie nesmí být nikdy použita v neprospěch seniora.

  2. Při práci s biografií respektujeme osobnost každého jedince, jeho svobodnou vůli, rozhodnutí, potřeby a přání.

  3. Vnímáme lidskou důstojnost, jako součást obrazu životního příběhu seniora.

  4. Ctíme soukromí každého člověka a přistupujeme k jeho individuálním hodnotám, zvykům a rituálům vždy s respektem a úctou.

  5. Úctu k člověku považujeme za významnou hodnotu v péči a odborné komunikaci.

  6. Zachovávání mlčenlivosti podmiňuje vzájemnou důvěru mezi seniorem a pečujícím.

  7. Neseme plnou zodpovědnost za získané informace od seniora a za svou práci. Jsme odpovědní sami sobě, seniorům a jejich rodinám, včetně partnerům i celé společnosti.

  8. Udržujeme otevřené a přátelské pracovní vztahy se seniorem a jeho rodinou na základě znalostí z biografie.

  9. Naším cílem je spokojenost člověka. Proto v nejvyšší možné míře usilujeme o to, aby péče navracela seniorům „radost ze života“, podporovala jejich samostatnost a přiblížila je tak k jejich představě o spokojeném podzimu života. 

  10.  Pečující nikdy nesoudí život seniora, ale respektuje jeho životní cestu.

 

 

PhDr. Eva Procházková PhD. (2019)