Kalendář akcí

<< Červenec 2024 >>
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Veřejný závazek služby Sociálně terapeutická dílna

 

Poslání

Posláním služby Sociálně terapeutické dílny je poskytovat zácvikové pracovní místo a vytvářet tak novou příležitost pro pracovní začlenění lidí s postižením do běžné společnosti. Budeme klienty podporovat v rozvoji pracovních návyků, v rozvoji manuálních, sociálních dovedností a v rozvoji komunikačních schopností vedoucích ke zvýšení šance pro uplatnění na chráněném, či otevřeném trhu práce.  

Základní činnosti

 • Podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností

 • Nácvik dovedností pro zvládání péče o svou osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění

 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • Zajištění nebo pomoc při zajištění stravy

 • Základní sociální poradenství

Zásady poskytování služby

Individuální přístup

Úcta a partnerství

Podpora v samostatnosti a nezávislosti

Posilování klienta při rozhodování o průběhu služby

Orientace na posilování sebevědomí klientů

Respekt k právům klienta  

Sociálně terapeutická dílna poskytuje služby následujícím způsobem:

 • Práce ve cvičné kavárně; zácvik při přípravě jednoduchých studených pokrmů, zácvik při obsluze hostů, zácvik při přípravě kavárenských výrobků (teplé a studené nápoje).

 • Nácvik sociálních dovedností a komunikace

 • Nácvik pracovních dovedností (dodržování pracovní doby, pravidelný odchod do dílny, dodržování společenských zásad, dodržování hygienických zásad při práci v kavárně)

 • Nácvik se bude plánovat společně s klienty (osobní cíle v Individuálním plánu)

 • Podpora klientů, kteří dosáhli dostatečné samostatnosti při hledání zaměstnání na běžném nebo chráněném pracovním trhu.

 • Při nácviku všech činností budou klienty podporovat pracovníci v sociálních službách a manažér kvality sociálních služeb.

 • Základní poradenství poskytne klientům, opatrovníkům i rodinným příslušníkům sociální pracovnice.

Obecné cíle služby

 • Podpora a vedení klientů k samostatnosti a ke zvyšování jejich sebevědomí.

 • Podpora klientů při vytváření přirozených vazeb s okolím a vrstevníky.

 • Individuální podpora vzniku, zdokonalování a zachování pracovních návyků klientů.

 • Podpora rozvoje manuální zručnosti a nácvik nových manuálních dovedností.

 • Nabízet klientům DOZP a Chráněného bydlení smysluplné využití volného času.

 • Nabídkou vhodných aktivit přispívat k rozvoji komunikačních schopností klientů a tím zamezit jejich sociálnímu vyloučení.

 • Zařadit klienty s dostatečně zažitými pracovními návyky na chráněný nebo otevřený trh práce.

 • Informovat veřejnost o možnostech pracovního uplatnění lidí s mentálním a kombinovaným postižením.

 

Informace pro zájemce o službu STD - jednoduché čtení

Soubory ke stažení: