Kalendář akcí

<< Červenec 2024 >>
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

GDPR

Vaše osobní informace jsou u nás v bezpečí. Přečtěte si, jak je zpracováváme.

 

Správcem Vašich osobních údajů je organizace Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace, Zátiší 177, 435 42 Litvínov 8, v následujícím textu také jen jako „organizace“).

Úvodní informace

Tato informace vám slouží k několika účelům. Dozvíte se, jaké údaje o Vás zpracováváme a proč tak činíme. Dále pak zjistíte, jaká máte v této souvislosti práva, tedy co od nás můžete považovat a na koho se obracet se svými podněty i případnými stížnostmi. Žádáme Vás proto, abyste si následující text pečlivě přečetli. Informace je rozdělena na několik částí, aby bylo snazší najít pro vás relevantní informace podle toho, v jakém postavení se nacházíte.

 

V případě, že by Vám cokoli nebylo jasné, se na nás neváhejte obrátit následujícími způsoby:

 • poštou na adrese: Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace, Zátiší 177, 435 42 Litvínov 8

 • e-mailem na e-mailové adrese: dpo@jiribenedikt.cz

 • telefonicky +420 731 546 921 v pracovní dny od 9.00 do 15.00 (ne SMS)

 

Pro problematiku ochrany osobních údajů jsme dále zřídili speciální pracovní pozici – pověřence pro ochranu osobních údajů. Tato osoba je odborníkem, který dohlíží na to, že jsou vaše osobní údaje zpracovávány tak, jak nám to ukládá aktuální legislativa. V případě potřeby se proto můžete obrátit přímo na pověřence, kterým je Ing. Jiří Benedikt, a to následujícími způsoby:

 • poštou na adrese: Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace, Zátiší 177, 435 42 Litvínov 8

 • e-mailem na e-mailové adrese dpo@jiribenedikt.cz

 • telefonicky +420 731 546 921 v pracovní dny od 9.00 do 15.00 (ne SMS)

 

V úvodu bychom vám také rádi připomněli, že v České republice dohlíží na problematiku ochrany osobních údajů Úřad pro ochranu osobních údajů, který je taktéž připraven přijímat vaše podněty a stížnosti. Úřad pro ochranu osobních údajů sídlí na adrese Ppl. Sochora 27, 170 00 Praha 7, přičemž aktuální kontaktní údaje naleznete na jeho webových stránkách: www.uoou.cz

Základní zásady zpracování osobních údajů

K vašim osobním údajům přistupujeme vždy v souladu s aktuálně platnou legislativou. Seznam nejdůležitějších právních předpisů naleznete v závěru této informace. V souladu s těmito předpisy dodržujeme také následující základní zásady zpracování osobních údajů:

 • Vaše osobní údaje zpracováváme vždy korektně, v souladu se zákonem a způsobem, který je dostatečně zřejmý, jasný a zřetelný.

 • Vaše osobní údaje zpracováváme vždy pouze v nezbytném rozsahu a způsobem, který je v souladu s účelem, pro nějž vaše údaje zpracováváme.

 • Dbáme na to, aby Vaše osobní údaje, které zpracováváme, byly vždy přesné a podle potřeby aktualizované. Osobní údaje, které jsou nepřesné, budou vymazány nebo opraveny.

 • Vaše osobní údaje zpracováváme jen po nezbytně nutnou dobu. V některých případech je tato doba stanovena přímo zákonem, jindy jsme si ji nastavili interně tak, aby odpovídala našim oprávněným zájmům.

 • Vaše osobní údaje náležitě zabezpečujeme před únikem, neoprávněným zpracováním, náhodnou ztrátou a poškozením. Za tímto účelem jsme přijali vhodná technická opatření, která spočívají zejména ve striktním nastavení přístupu jednotlivých osob k vašim údajům, šifrování a další technické i fyzické způsoby zabezpečení.

Pod následujícími odkazy nejdete dokumenty, které shrnují podmínky spojené s ochranou vašich osobních údajů, pokud jste:

 1. naším klientem

 2. zástupcem či osobou blízkou našemu klientovi

 3. zájemcem o sociální službu

 4. zaměstnancem naší organizace

 5. uchazečem o zaměstnání v naší organizaci

 6. bývalým zaměstnancem naší organizace

 7. smluvním partnerem naší organizace

 8. stážistou, nebo dobrovolníkem

 9. zaznamenán v rámci kamerového systému

Seznam externích zpracovatelů

Osobní údaje, které jste nám poskytli, zpracováváme a uchováváme v rámci Organizace. Pokud je zpracování osobních údajů založené na právním základě, na vašem souhlasu nebo oprávněných zájmech a účelech Organizace, které jsou uvedeny výše, mohou být vaše osobní údaje zpracovávány externími zpracovateli a dodavateli. Subjekty, které s námi spolupracují, pečlivě vybíráme na základě záruk, kterými zabezpečí technickou a organizační ochranu námi předávaných osobních údajů. Zpracování osobních údajů mohou pro Organizaci provádět pouze zpracovatelé, a to výhradně na základě smlouvy nebo jiného právního aktu o zpracování osobních údajů.

 

Organizace v tomto smyslu k oprávněným účelům může osobní údaje poskytnout těmto zpracovatelům:

 • Společnosti IreSoft s.r.o. – dodavateli informačních systému pro sociální služby Cygnus ve všech jeho verzích

 • Agentuře KONTOR s.r.o. – konzultant programu VEMA (personální a mzdový)

 • Ústeckému kraji – pro provozování elektronické spisové služby e-lite

 • CCS spol. pro platební karty, Carnet

 • Mgr. Evě Hrbáčkové – externí IT organizace

 • Společnosti d-PROG – dodavateli systému pro monitoring a lokalizaci majetku, klientů a dodavatelů

 • Externím spolupracovníkům organizace a dodavatelům za účelem plnění smlouvy (BOZP, pracovně lékařské služby, apod.)

 • Poskytovatelům platebních služeb a zpracovatelům plateb za účelem zabezpečení převodu finančních prostředků a realizace platebního styku

 • Poskytovatelům poštovních a komunikačních služeb a služeb elektronických komunikací

 • Exekutorům a dražebníkům za účelem uplatnění souvisejících nároků.

Seznam právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů

V následujících předpisech najdete nejdůležitější úpravu ochrany vašich osobních údajů:

 • nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES

 • zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

 • zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a podmínkách jejich poskytování;

 • zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách

 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.