Kalendář akcí

<< Červenec 2024 >>
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Vzpomínkové setkání

40. VÝROČÍ DSS LITVÍNOV

Vernisáž obrazů vytvořených klienty DSS Litvínov

V pondělí 21. srpna 2023 proběhla v sídle komunitního DOZP Lesovna vydařená vernisáž obrazů namalovaných našimi klienty.

Akci významně podpořila společnost PKN Orlen, která financovala nákup malířských potřeb a pořízení katalogu vytvořených děl.

Po jejich vystavení i v rámci oslav 40. výročí založení DOZP v Janově 13. září t.r., budou nabídnuty i k prodeji, a to formou dražby. O této akci, zejména místě i termínu Vás budeme včas informovat.

Děkujeme hlavně za naše klienty.

Vedení DSS Litvínov

https://www.youtube.com/watch?v=Jqr4CSQt_ZU

toto je odkaz na video z vernisáže

Pořízení automobilu pro DOZP Litvínov

 

 

 

 

Název projektu:

Pořízení automobilu pro DOZP Litvínov

Reg. č. projektu

CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017019

IROP:

Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností – SC 6.1

Období realizace:

10/2021 – 12/2023

Celkové náklady:

2 068 120,00 Kč

 

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím investice do sociální infrastruktury dílčí měrou přispět k úspěchu v procesu snižování nerovností a podpory sociálního začleňování. Realizace investice umožňuje poskytování sociálních služeb pro cílovou skupinu na vyšší kvalitativní úrovni poskytovaných sociálních služeb, která odpovídá moderním životním podmínkám na současné technické i materiální úrovni. Zajištění této služby usnadňuje uživatelům sociálních služeb jejich cestu k plnohodnotnějšímu životu.

Projekt přispívá k dosažení cíle Strategie Evropa 2020 v oblasti boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení a k dosažení národního cíle zachování počtu osob ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením na úrovni roku 2008 vytyčeného v NPR 2014.

Výsledkem projektu je obnova materiálně-technické základny pro poskytování sociálních služeb odpovídajících nejen potřebám zaměstnanců a klientů, ale rovněž standardům 21. století a nárokům kladeným příslušnými předpisy a dokumenty. Zvýšení úrovně kvality spočívá v kvalitnějším a efektivnějším zajištění sociálních služeb oproti předešlému stavu.

Předmětem projektu je nákup nového vozidla uzpůsobeného pro přepravu imobilních klientů na invalidním vozíku. Nákupem vozidla pro přepravu klientů se zlepšilo poskytování pomoci klientům, tj. zdravotně postiženým osobám v DOZP Lesovna.

Projekt „Pořízení automobilu pro DOZP Litvínov“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

 

Paliativní péče - úspěšně využitá podpora Nadačního fondu Abakus

Ve čtvrtek 26.1.2023 jsme obdrželi potvrzení toho, že po našem programu doprovázení klientů v závěru života Důstojný život až do konce, jsme úspěšně prošli dvouletými vzdělávacími programy Nadačního fondu Abakus a poskytujeme opravdu profesionální paliativní péči tak, že ve spolupráci s rodinami můžeme poskytnout našim klientům prožít závěr života bez většiny obav a podle svých přání.

Biografická péče v DSS Litvínov

Biografická péče dle konceptu prof. Edwina Böhma je péče založená na životním příběhu klienta.

DSS Litvínov získala v závěru roku 2022 certifikát kvality Biografické péče a doplnila tak již kvalitní péči o další kamínek do mozaiky svého snažení o vytváření podmínek pro kvalitní život svých klientů.

 

Hledáme dobrovolníky

 

Poptávka pracovní pozic v DSS Litvínov

 

4 x všeobecná zdravotní sestra S2 ( sestra bez odborného dohledu), výjimečně i S1

1 x kuchař/ka

Soubory ke stažení:

Podpora ochrany nás všech

PODPORA OČKOVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 

APSS ČR natočila ve spolupráci s některými poskytovateli sociálních služeb informační videa, kterými chce i s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci podpořit očkování v sociálních službách, a to zaměstnanců i klientů, ale i široké veřejnosti.

https://www.apsscr.cz/cz/asociace/aktuality/?id=518

https://www.youtube.com/watch?v=QX2sP0psulY

https://www.youtube.com/watch?v=DyL3gvTLE7M

 

Děkujeme všem zaměstnancům v sociálních službách, kteří pro nás natočili tato videa.

 

 

Soubory ke stažení:

Otevření kavárny La Ponto

Vážení návštěvníci,

od 1. 6. 2021 pro Vás bude opět otevřena naše kavárna La Ponto v Litvínově - Chudeříně. Na  dobrou kávu a čerstvé zákusky můžete přijít od 13:00 - 18:00 hod. 

Těšíme se na Vás

Soubory ke stažení:

PRVNÍ VÝLET 2021

Senioři a teplárníci vytvořili skvělý tým

V pátek 21. května proběhl šestý ročník projektu firemního dobrovolnictví společnosti Severočeská teplárenská SETEP DAY, který se tentokrát uskutečnil v rámci spolupráce s Domovy sociálních služeb Litvínov.
 

Soubory ke stažení:

Očkování proti COVID-19 v DSS Litvínov

Klienti i zaměstnanci DSS Litvínov jsou ve významném počtu (cca 75%) očkovaní proti COVID-19. Druhá vakcinace skončila 10. března 2021.

Poděkování patří všem zaměstnancům, kteří zajistili naprosto plynulý a perfektní průběh celé velké akce, také klientům za jejich podporu, ochotu a trpělivost se všemi nezbytnými opatřeními. Vakcinaci zajistilo očkovací místo Krušnohorská poliklinika Litvínov, i jim patří dík za perfektní přístup. Vše koordinovala Krajská zdravotní spolu s Ústeckým krajem. Za nás za všechny děkujeme.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Soubory ke stažení:

Spolu až do konce – Rozvoj paliativní péče

V roce 2020 jsme získali grant na rozvoj paliativní péče od 1. 1. 2021 – 31. 12. 2022. Dvouletá podpora zahrnuje finanční prostředky a doprovodný, vzdělávací program. Hlavní ambicí programu Spolu až do konce – Rozvoj paliativní péče v pobytových službách pro seniory je v DSS Litvínov vytvořit podmínky pro poskytování paliativní péče skrze implementaci konkrétních opatření a metodických postupů. Grantová podpora a doprovodný program budou realizovány Nadačním fondem Abakus jakožto nástupnickou organizací Nadačního fondu Avast.

 


 

Soubory ke stažení:

Rozšíření služby Chráněné bydlení

Od ledna 2021 rozšiřujeme kapacitu Chráněného bydlení o 3 místa v bytových jednotkách, které jsou účelně zařízené. Tyto jednotky se nachází v blízkosti centra Litvínova a jsou určeny pro klienty s mentálním postižením a nově také s chronickým duševním onemocněním. Navýšení kapacity Chráněného bydlení je jedním z kroků naplňování transformačního plánu DSS Litvínov.

Soubory ke stažení:

Nové komunitní bydlení pro klienty DOZP - LESOVNA

Ve druhé polovině ledna 2021 se 18 klientů z DOZP Zátiší 177 přestěhuje do nově zrekonstruované budovy v blízkosti centra Litvínova. Klienti budou žít v šesti nebo tří členných domácnostech. Přestěhování klientů do nového komunitního typu bydlení je jedním z kroků naplňování transformačního plánu DSS Litvínov. 

https://www.kr-ustecky.cz/nove-komunitni-bydleni-vzniklo-pro-klienty-domova-pro-osoby-se-zdravotnim-postizenim-v-litvinove/d-1752325/p1=204698

https://m.youtube.com/watch?v=Gih3-D0HqoQ&feature=youtu.be

https://www.idnes.cz/usti/zpravy/historicka-prvorepublikova-budova-litvinov-tylova-ulice-zachrana-pamatky-domov-pro-handicapovane.A210119_590193_usti-zpravy_prib

02_radnice 1.pdf

Soubory ke stažení:

Zlepšení komunikace klientů s rodinnými příslušníky

                  V rámci projektu „Tablet od srdce“, který je společným projektem Philip Morris a.s., Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky, z. s., Mall Group a.s., Vodafone Czech Republic a.s., Deníku BLESK a dárce – Nadace Charty 77 jsme obdrželi 5 ks tabletů pro lepší komunikaci klientů se svými nejbližšími.

 

Nabízíme tedy všem rodinám, známým, přátelům, jejichž blízcí u nás žijí, možnost se nimi vidět, slyšet, a to kdykoliv přes aplikaci WhatsApp na těchto telefonních číslech :

 

Domov pro seniory, Křížatecká 16

   2. oddělení 775 887 224

   3. oddělení 775 887 225

   4. oddělení 775 887 226

   5. oddělení 775 853 748 

 

Domov pro OZP, Zátiší 177

   Oddělení D 775 887 231

   Oddělení E 775 887 232

Na tato čísla lze volat 24 h denně.

Hovor přijme pracovník daného oddělení.

Volající nahlásí, s kým chce uskutečnit hovor nebo videohovor (WhatsApp).

Od klienta zajistíme zpětný hovor nebo videohovor.

Tuto možnost chceme zachovat i po skončení nouzového stavu.

 


 

 

 

Soubory ke stažení:

ZMĚNA CENÍKU FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB OD 1. 4. 2020

Oznamujeme Vám, že od 1. 4. 2020 dochází ke změnám v cenách fakultativních služeb za používání mobilních telefonů pro služby Domov pro osoby se zdravotním postižením a Chráněné bydlení. Nové ceníky naleznete na našich webových stránkách ve složce Ceník služeb.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Soubory ke stažení:

!!! Informace pro rodiny klientů !!!

Zlepšení komunikace klientů s rodinnými příslušníky

Pro účely komunikace rodinných příslušníků s našimi klienty bylo zřízeno
telefonní číslo

+420 775 853 748


na které lze volat 24 h denně

Tento kontakt platí pro:

(Domov pro seniory a domovy se zvláštním režimem - DSS Křižatecká 16) 

  • Hovor přijme recepční Domova
  • Volající nahlásí, s kým chce uskutečnit hovor nebo videohovor (WhatsApp)
  • Recepční kontaktuje pracovníka v přímé péči a ten si pro telefon dojde
  • Jakmile přijde ke klientovi, zajistí zpětný hovor nebo videohovor
  • Po ukončení hovoru telefon vrátí na recepci

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Soubory ke stažení:

50. LET DOMOVA PRO SENIORY V OBRAZECH

Soubory ke stažení:

Projekt Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce v DSS Litvínov

 

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007549

Doba realizace: 1. 4. 2018 - 31. 3. 2020

 

První dva měsíce realizace projektu už máme za sebou. Projektové aktivity nabírají na intenzitě, ladíme termíny na odborné stáže s kolegy z dalších organizací poskytující sociální služby, nasáváme nové poznatky, slaďujeme společné představy. Cvičné inspekce proběhli pro registrované služby Chráněné bydlení a Sociálně terapeutickou dílnu v květnu a začátkem června. V dalších měsících budou probíhat konzultace k proběhlým cvičným inspekcím a jsou vybraná témata a termíny na vzdělávání pracovníků zmíněných sociálních služeb.

Více informací o projektu v přiloženém souboru.

Soubory ke stažení:

Zásady ochrany a zpracování osobních údajů

Informace o ochraně a zpracování osobních údajů v naší organizaci najdete v sekci "NAŠE SLUŽBY" (na hlavní straně našich webových stránek).

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Soubory ke stažení:

Písně Karla Hašlera

Se uskuteční v jídelně DpS 10.11.2017 od 13:30 hod.

Soubory ke stažení:

Mše svatá

V 10:00 hod. se v jídelně uskuteční svatá mše s litvínovským panem farářem.

Soubory ke stažení:

Kraj chválí: „Domovy sociálních služeb Litvínov jsou vzorovým zařízením“

Naše zařízení Domovy sociálních služeb Litvínov navštívili představitelé Ústeckého kraje.

Zajímal je provoz kavárny i oddělení se zvláštním režimem, kde se starají o lidi s Alzheimerovou nemocí, projekt Bazální stimulace a projekt Důstojný život až do konce.

Odkaz: http://www.homerlive.cz/kraj-chvali-domovy-socialnich-sluzeb-litvinov-jsou-vzorovym-zarizenim/

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Soubory ke stažení:

Akce DpS - červen

Akce, které se budou konat v měsíci ČERVNU v DpS.

20.6.2017 - Klienti DpS se budou účastnit Mezibořského slunce v DSS Meziboří.

21.6.2017 - Klienti DpS se budou účastnit Mezigeneračních her v PDSS Dubí.

27.6.2017 - Nás navštíví děti z MŠ Hamr s jejich vystoupení pro klienty v 9:00 hod. v jídelně DpS.

28.6.2017 - V zahradě DpS od 14:00 hod. se uskuteční Sportovní hry pro klienty našeho zařízení.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Soubory ke stažení:

Svatá mše velikonoční

Svatá mše velikonoční proběhne v jídelně DpS 11.4.2017.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Soubory ke stažení:

RETRO ZÁBAVA

Soubory ke stažení:

Pálení čarodějnic

Pálení čarodějnic proběhne v zahradě DpS 26.4.2017 od 14:00 hod.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Soubory ke stažení:

Vystoupení dětí z MŠ Hamr ke Dni matek

Vystoupení dětí z MŠ Hamr 4.5.2017 v 9:30 hod. v jídelně DpS.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Soubory ke stažení:

SILVESTROVSKÁ KAVÁRNIČKA

Od 9:00 hod. v kavárně DpS.

----------------------------------------

Soubory ke stažení:

VÁNOČNÍ KAVÁRNIČKA

Od 9:00 hod. v kavárně DpS.

---------------------------------------

Soubory ke stažení:

SVATÁ MŠE

Od 10:00 hod. v kavárně DpS.

-----------------------------------------

Soubory ke stažení:

VYSTOUPENÍ ZŠ HAMR

Od 9:00 hod. v jídelně DpS.

-------------------------------------

Soubory ke stažení:

HUDEBNÍ ZÁBAVA S TOMBOLOU

Od 14:00 hod. do 17:00 hod. v jídelně DpS.

-------------------------------------------------

Soubory ke stažení:

VYSTOUPENÍ MŠ SLUNÍČKO

V jídelně DpS od 9:30 hod.

-------------------------------------------------

Soubory ke stažení:

Zpívání s Karlem Hašlerem

V jídelně DpS budou k poslechu hrát písně Karla Hašlera 9.11.2016 od 13:30 hod.

Soubory ke stažení:

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

-----------------------------------------------------

Soubory ke stažení:

PROSINCOVÉ VÁNOČNÍ AKCE 2016 (DpS)

5.12.2016 MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

9.12.2016 VYSTOUPENÍ MŠ SLUNÍČKO - V jídelně DpS od 9:30 hod.

15.12.2016 HUDEBNÍ ZÁBAVA S TOMBOLOU - Od 14:00 hod. do 17:00 hod. v jídelně DpS

19.12.2016 VYSTOUPENÍ ZŠ HAMR - Od 9:00 hod. v jídelně DpS.

21.12.2016 SVATÁ MŠE - Od 10:00 hod. v kavárně DpS.

23.12.2016 VÁNOČNÍ KAVÁRNIČKA - Od 9:00 hod. v kavárně DpS.

30.12.3016 SILVESTROVSKÁ KAVÁRNIČKA - Od 9:00 hod. v kavárně DpS.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------

Soubory ke stažení:

SPORTOVNÍ HRY

Dne 22.6.2016 se od 14:00 hod. budou v zahradě DpS konat sportovní hry pro

 naše klienty.

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Soubory ke stažení:

OSLAVA DNE MATEK

U příležitosti oslav dne matek nás navštíví 11.5.2016 v 9:30 hod. v jídelně DpS s vystoupením děti z Mateřské školky SLUNÍČKO.

Soubory ke stažení:

VYSTOUPENÍ DĚTÍ ZE ZŠ HAMR

Dne 9.6.2016 nás v 9:00 hod. v jídelně (DpS) návštíví se svým vystoupením děti ze ZŠ Hamr.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Soubory ke stažení:

bla bla

bbbbbbbbbbb

Soubory ke stažení:

To byl hit

9.5.2016 v 9:30 hod. nás navštíví v jídelně (DpS), p. Pečenka s hudebním programem To byl hit.

Soubory ke stažení:

Pálení čarodějnic 2016

Dne 27. 4. 2016 budeme na zahradě Domova pro seniory pálit čarodějnice. Klientům nabídneme grilované buřty a točené pivo.Dále bude pro klienty připraven taneční program litvínovských Sokolek.

 

Soubory ke stažení:

Slavnostní zahájení činnosti kavárny La ponto

Od 10.3.2016 je nově otevřena sociální služba Sociálně terapeutická dílna v podobě cvičné kavárny La ponto v Litvínově - Chudeříně. 

Kavárna nabízí hostům posezení v příjemném prostředí historické rezidence s možností výběru z výrobků studené kuchyně, zákusků a kvalitní kávy.

 

 

 

Soubory ke stažení:

Nabídka pro uchazeče o zaměstnání

Uchazeči, kteří mají zájem pracovat v našem zařízení v pobytových službách Domov pro seniory nebo Domov se zvláštním režimem na pozici pracovníka v sociálních službách (PSS) mohou zasílat své životopisy na email: hejlova@dsslitvinov.cz.

Soubory ke stažení:

Maškární námořnický ples

25. 2. 2016 se od 14:00 hod. koná v jídelně DpS Maškarní námořnický ples. 

Soubory ke stažení:

Prohlídka služby Chráněné bydlení

V pátek 29.1.2016 měli možnost klienti, opatrovníci i zaměstnanci Domovů nahlédnout do nových domácností, které byly zrekonstruovány pro poskytování služby Chráněné bydlení. Domácnosti se nacházejí v Litvínově, v části Chudeřín a využívat je bude 6 klientů. 

Soubory ke stažení:

Nabídka pro uchazeče o zaměstnání - Sociální pracovník

Nabízíme pracovní místo na pozici sociální pracovník za mateřskou dovolenou. Termín nástupu 1. 4. 2016.

Případní zájemci mohou poslat životopis a žádost o místo vedoucí sociálního úseku Mgr. Hejlové na adresu: hejlova@dsslitvinov.cz.

Následné výběrové řízení s osobním pohovorem proběhne 25. 1. 2016.

Soubory ke stažení:

Vánoční posezení pro klienty a jejich hosty

17.12. 2015 od 14.00h se koná Vánoční posezení v DSS Litvínov - Zátiší. K příjemné vánoční náladě nám zazpívají koledy členové pěveckého kroužku pana Giblova.

Soubory ke stažení:

Den otevřených dveří v Kavárně Jitřenka

 

ZAJÍMAVOST

 ODKAZ NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V KAVÁRNĚ JITŘENKA

https://www.youtube.com/watch?v=4zV7Yzz8wc0

Soubory ke stažení:

Vánoční posezení pro zaměstnance DOZP

Dne 17.12.2015 v 10.00h zveme všechny zaměstnance na Vánoční posezení s koledami a slavnostním slovem pana ředitele Ing. Vopelky.

Soubory ke stažení:

Silvestrovská kavárna

31. 12. 2015 se od 9:00 hod. koná Silvestrovská kavárna v kavárničce DpS (u jídelny).

Soubory ke stažení:

Vánoční kavárna

23. 12. 2015 se v kavárničce DpS (u jídelny) koná Vánoční kavárna, klienti zde ochutnají cukroví, které postupně připravovaly klientky s pracovnicemi volnočasových aktivit v době adventu. 

Soubory ke stažení:

Vánoční mše svatá

17. 12. 2015 se v jídelně DpS od 10:00 hod. koná tradiční Svatá mše.

Soubory ke stažení:

Vystoupení MŠ Sluníčko

16. 12. 2015 vystoupí v jídelně DpS od 930 hod. MŠ Sluníčko se svým vánočním programem.

Soubory ke stažení:

Vánoční zábava s tombolou

9. 12. 2015 se v jídelně DpS koná Vánoční zábava s tombolou od 14:00 hod. Klienti mohou vyhrát v tombole pěkné ceny a zatančit si nebo jen posedět při živé hudbě v tomto předvánočním čase. Klienty také čeká občerstvení.

Soubory ke stažení:

Vystoupení ZŠ Hamr

Dne 8. 12. 2015 od 9:00 hod. vystoupí v jídelně DpS ZŠ Hamr.

Soubory ke stažení:

Mikulášská nadílka

4. 12. 2015 bude tradičně v Domově pro seniory a Domovech se zvláštním režimem probíhat Mikulášská nadílka. Mikuláš, čerti a anděl navštíví každého klienta a potěší sladkou nadílkou.

Soubory ke stažení:

Písničky Karla Hašlera

11. 11. 2015

Písničky Karla Hašlera v Domově pro seniory

Soubory ke stažení:

Halloween

3.11.2015

HALLOWEENSKÁ PÁRTY NA ZÁTIŠÍ

Soubory ke stažení:

Dílnička s manželi Kloučkovými

 29.10.2015                    

VÝROBA ANDĚLŮ NA ZÁTIŠÍ

S výrobou andělů z přírodní česané ovčí vlny nám pomáhají manželé Kloučkovi

z Ekofarmy na Klínech

Soubory ke stažení:

Hudební dopoledne

Dne 29. 10. 2015 od 9:00 hod. v jídelně DpS zahrají našim klientům k tanci a poslechu manželé Hvozdovi. 

Soubory ke stažení:

Svatá mše

Dne 27. 10. 2015 se od 10:00 hod. koná v jídelně Domova pro seniory Svatá mše pro naše klienty.

Soubory ke stažení: