Kalendář akcí

<< Únor 2023 >>
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          

40. VÝROČÍ DSS LITVÍNOV

Vernisáž obrazů vytvořených klienty DSS Litvínov

V pondělí 21. srpna 2023 proběhla v sídle komunitního DOZP Lesovna vydařená vernisáž obrazů namalovaných našimi klienty.

Akci významně podpořila společnost PKN Orlen, která financovala nákup malířských potřeb a pořízení katalogu vytvořených děl.

Po jejich vystavení i v rámci oslav 40. výročí založení DOZP v Janově 13. září t.r., budou nabídnuty i k prodeji, a to formou dražby. O této akci, zejména místě i termínu Vás budeme včas informovat.

Děkujeme hlavně za naše klienty.

Vedení DSS Litvínov

https://www.youtube.com/watch?v=Jqr4CSQt_ZU

toto je odkaz na video z vernisáže

Pořízení automobilu pro DOZP Litvínov

 

 

 

 

Název projektu:

Pořízení automobilu pro DOZP Litvínov

Reg. č. projektu

CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017019

IROP:

Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností – SC 6.1

Období realizace:

10/2021 – 12/2023

Celkové náklady:

2 068 120,00 Kč

 

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím investice do sociální infrastruktury dílčí měrou přispět k úspěchu v procesu snižování nerovností a podpory sociálního začleňování. Realizace investice umožní poskytování sociálních služeb pro cílovou skupinu na vyšší kvalitativní úrovni poskytovaných sociálních služeb, která bude odpovídat moderním životním podmínkám na současné technické i materiální úrovni. Zajištění této služby usnadní uživatelům sociálních služeb jejich cestu k plnohodnotnějšímu životu.

Projekt přispěje k dosažení cíle Strategie Evropa 2020 v oblasti boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení a k dosažení národního cíle zachování počtu osob ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením na úrovni roku 2008 vytyčeného v NPR 2014.

Výsledkem projektu bude obnova materiálně-technické základny pro poskytování sociálních služeb odpovídajících nejen potřebám zaměstnanců a klientů, ale rovněž standardům 21. století a nárokům kladeným příslušnými předpisy a dokumenty. Zvýšení úrovně kvality spočívá v kvalitnějším a efektivnějším zajištění sociálních služeb oproti stávajícímu stavu.

Předmětem projektu nákup nového vozidla uzpůsobeného pro přepravu imobilních klientů na invalidním vozíku. Nákupem vozidla pro přepravu klientů se zlepší se poskytování pomoci klientům, tj. zdravotně postiženým osobám v DOZP Lesovna.

Projekt „Pořízení automobilu pro DOZP Litvínov“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

 

Paliativní péče - úspěšně využitá podpora Nadačního fondu Abakus

Ve čtvrtek 26.1.2023 jsme obdrželi potvrzení toho, že po našem programu doprovázení klientů v závěru života Důstojný život až do konce, jsme úspěšně prošli dvouletými vzdělávacími programy Nadačního fondu Abakus a poskytujeme opravdu profesionální paliativní péči tak, že ve spolupráci s rodinami můžeme poskytnout našim klientům prožít závěr života bez většiny obav a podle svých přání.

Biografická péče v DSS Litvínov

Biografická péče dle konceptu prof. Edwina Böhma je péče založená na životním příběhu klienta.

DSS Litvínov získala v závěru roku 2022 certifikát kvality Biografické péče a doplnila tak již kvalitní péči o další kamínek do mozaiky svého snažení o vytváření podmínek pro kvalitní život svých klientů.

 

Hledáme dobrovolníky

 

Poptávka pracovní pozic v DSS Litvínov

 

4 x všeobecná zdravotní sestra S2 ( sestra bez odborného dohledu), výjimečně i S1

1 x kuchař/ka

Soubory ke stažení:

Podpora ochrany nás všech

PODPORA OČKOVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 

APSS ČR natočila ve spolupráci s některými poskytovateli sociálních služeb informační videa, kterými chce i s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci podpořit očkování v sociálních službách, a to zaměstnanců i klientů, ale i široké veřejnosti.

https://www.apsscr.cz/cz/asociace/aktuality/?id=518

https://www.youtube.com/watch?v=QX2sP0psulY

https://www.youtube.com/watch?v=DyL3gvTLE7M

 

Děkujeme všem zaměstnancům v sociálních službách, kteří pro nás natočili tato videa.

 

 

Soubory ke stažení:

Otevření kavárny La Ponto

Vážení návštěvníci,

od 1. 6. 2021 pro Vás bude opět otevřena naše kavárna La Ponto v Litvínově - Chudeříně. Na  dobrou kávu a čerstvé zákusky můžete přijít od 13:00 - 18:00 hod. 

Těšíme se na Vás

Soubory ke stažení:

PRVNÍ VÝLET 2021

Senioři a teplárníci vytvořili skvělý tým

V pátek 21. května proběhl šestý ročník projektu firemního dobrovolnictví společnosti Severočeská teplárenská SETEP DAY, který se tentokrát uskutečnil v rámci spolupráce s Domovy sociálních služeb Litvínov.
 

Soubory ke stažení:

Očkování proti COVID-19 v DSS Litvínov

Klienti i zaměstnanci DSS Litvínov jsou ve významném počtu (cca 75%) očkovaní proti COVID-19. Druhá vakcinace skončila 10. března 2021.

Poděkování patří všem zaměstnancům, kteří zajistili naprosto plynulý a perfektní průběh celé velké akce, také klientům za jejich podporu, ochotu a trpělivost se všemi nezbytnými opatřeními. Vakcinaci zajistilo očkovací místo Krušnohorská poliklinika Litvínov, i jim patří dík za perfektní přístup. Vše koordinovala Krajská zdravotní spolu s Ústeckým krajem. Za nás za všechny děkujeme.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Soubory ke stažení:

Spolu až do konce – Rozvoj paliativní péče

V roce 2020 jsme získali grant na rozvoj paliativní péče od 1. 1. 2021 – 31. 12. 2022. Dvouletá podpora zahrnuje finanční prostředky a doprovodný, vzdělávací program. Hlavní ambicí programu Spolu až do konce – Rozvoj paliativní péče v pobytových službách pro seniory je v DSS Litvínov vytvořit podmínky pro poskytování paliativní péče skrze implementaci konkrétních opatření a metodických postupů. Grantová podpora a doprovodný program budou realizovány Nadačním fondem Abakus jakožto nástupnickou organizací Nadačního fondu Avast.

 


 

Soubory ke stažení:

Rozšíření služby Chráněné bydlení

Od ledna 2021 rozšiřujeme kapacitu Chráněného bydlení o 3 místa v bytových jednotkách, které jsou účelně zařízené. Tyto jednotky se nachází v blízkosti centra Litvínova a jsou určeny pro klienty s mentálním postižením a nově také s chronickým duševním onemocněním. Navýšení kapacity Chráněného bydlení je jedním z kroků naplňování transformačního plánu DSS Litvínov.

Soubory ke stažení:

Nové komunitní bydlení pro klienty DOZP - LESOVNA

Ve druhé polovině ledna 2021 se 18 klientů z DOZP Zátiší 177 přestěhuje do nově zrekonstruované budovy v blízkosti centra Litvínova. Klienti budou žít v šesti nebo tří členných domácnostech. Přestěhování klientů do nového komunitního typu bydlení je jedním z kroků naplňování transformačního plánu DSS Litvínov. 

https://www.kr-ustecky.cz/nove-komunitni-bydleni-vzniklo-pro-klienty-domova-pro-osoby-se-zdravotnim-postizenim-v-litvinove/d-1752325/p1=204698

https://m.youtube.com/watch?v=Gih3-D0HqoQ&feature=youtu.be

https://www.idnes.cz/usti/zpravy/historicka-prvorepublikova-budova-litvinov-tylova-ulice-zachrana-pamatky-domov-pro-handicapovane.A210119_590193_usti-zpravy_prib

02_radnice 1.pdf

Soubory ke stažení:

Zlepšení komunikace klientů s rodinnými příslušníky

                  V rámci projektu „Tablet od srdce“, který je společným projektem Philip Morris a.s., Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky, z. s., Mall Group a.s., Vodafone Czech Republic a.s., Deníku BLESK a dárce – Nadace Charty 77 jsme obdrželi 5 ks tabletů pro lepší komunikaci klientů se svými nejbližšími.

 

Nabízíme tedy všem rodinám, známým, přátelům, jejichž blízcí u nás žijí, možnost se nimi vidět, slyšet, a to kdykoliv přes aplikaci WhatsApp na těchto telefonních číslech :

 

Domov pro seniory, Křížatecká 16

   2. oddělení 775 887 224

   3. oddělení 775 887 225

   4. oddělení 775 887 226

   5. oddělení 775 853 748 

 

Domov pro OZP, Zátiší 177

   Oddělení D 775 887 231

   Oddělení E 775 887 232

Na tato čísla lze volat 24 h denně.

Hovor přijme pracovník daného oddělení.

Volající nahlásí, s kým chce uskutečnit hovor nebo videohovor (WhatsApp).

Od klienta zajistíme zpětný hovor nebo videohovor.

Tuto možnost chceme zachovat i po skončení nouzového stavu.

 


 

 

 

Soubory ke stažení:

50. LET DOMOVA PRO SENIORY V OBRAZECH

Soubory ke stažení:

Projekt Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce v DSS Litvínov

 

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007549

Doba realizace: 1. 4. 2018 - 31. 3. 2020

 

První dva měsíce realizace projektu už máme za sebou. Projektové aktivity nabírají na intenzitě, ladíme termíny na odborné stáže s kolegy z dalších organizací poskytující sociální služby, nasáváme nové poznatky, slaďujeme společné představy. Cvičné inspekce proběhli pro registrované služby Chráněné bydlení a Sociálně terapeutickou dílnu v květnu a začátkem června. V dalších měsících budou probíhat konzultace k proběhlým cvičným inspekcím a jsou vybraná témata a termíny na vzdělávání pracovníků zmíněných sociálních služeb.

Více informací o projektu v přiloženém souboru.

Soubory ke stažení:

Zásady ochrany a zpracování osobních údajů

Informace o ochraně a zpracování osobních údajů v naší organizaci najdete v sekci "NAŠE SLUŽBY" (na hlavní straně našich webových stránek).

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Soubory ke stažení:

Kraj chválí: „Domovy sociálních služeb Litvínov jsou vzorovým zařízením“

Naše zařízení Domovy sociálních služeb Litvínov navštívili představitelé Ústeckého kraje.

Zajímal je provoz kavárny i oddělení se zvláštním režimem, kde se starají o lidi s Alzheimerovou nemocí, projekt Bazální stimulace a projekt Důstojný život až do konce.

Odkaz: http://www.homerlive.cz/kraj-chvali-domovy-socialnich-sluzeb-litvinov-jsou-vzorovym-zarizenim/

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Soubory ke stažení: